Milonga Alternativa | Shinjoo Cho - Bandoneon, Piano
 • home
 • bio
 • calendar
 • projects
 • contact
 • Milonga Alternativa

  Shinjoo Cho
  bandoneon, piano
  Saturday, January 28 2023 - 6:00pm
  Pivot Ballroom

  Trio: Shinjoo Cho | bandoneon, Sergio Reyes | violin, Maurizio Najt | piano Sexteto Strapatta: Shinjoo Cho | bandoneon, Quincy Ponvert | bandoneon, Emma Gabriel | violin, Daniel Song | violin, Isshin Yunoki | piano, Henry Cassel | bass